اجرای قانون عفاف و حجاب شاخص ارزیابی دستگاه های دولتی در جشنواره شهید رجائی شد
سرویس فرهنگ و هنر - بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف جزء شاخص‌های ارزیابی مدیران، کارمندان و دستگاه‌های دولتی در جشنواره شهید رجائی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از فارس - جشنواره شهید رجایی از جمله جشنواره های دولتی است که در آن دستگاه های برتر اجرایی کشور در بخش های مختلف انتخاب و تجلیل می شوند.

با ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دستگاه های دولتی و نظارت و پی گیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوعات حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر جزء شاخص های ارزیابی مدیران، کارمندان و دستگاه های دولتی در جشنواره شهید رجائی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.

بر اساس مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف جزء شاخص های ارزیابی مدیران، کارمندان و دستگاه های دولتی در جشنواره شهید رجائی سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.

باتوجه به بازنگری و بهبود مؤلفه های ارزیابی دستگاه ها و مدیران اجرایی کشور در قالب جشنواره شهید رجایی و مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی، استانداری ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  و مذاکرات صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال جاری ۲ محور «امر به معروف و نهی از منکر» و «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ارزیابی مدیران و دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور متولی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه «امر به معروف و نهی از منکر» و همچنین دستگاه مشارکت کننده در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در جشنواره شهید رجایی است.

منبع : خبرگزاری فارس