3 کتاب جدید از محمد میرکیانی با موضوع پهلوانی به بازار نشر آمد
سرویس فرهنگ و هنر - سه کتاب با درونمایه پهلوانی با عنوان‌های ماه پهلوان، پهلوان در میدان و آخرین کشتی از آثار محمد میرکیانی توسط انتشارات محراب قلم در مسیر انتشار قرار گرفت.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از فارس -  سه کتاب پهلوانی با عنوان های ماه پهلوان، پهلوان در میدان و آخرین کشتی از آثار محمد میرکیانی توسط انتشارات محراب قلم برای رده سنی نوجوانان در مسیر انتشار قرار گرفت. داستان های پهلوانی از جلوه های زیبای صفات انسانی در ادبیات و فرهنگ ما هستند.

جوانمردی، حمایت از محرومان، پاکدلی و پاک اندیشی، پایبندی بی چون و چرا به مبانی دینی واعتقادی و ایستادگی در برابر بیگانه و بیگانه پرست، از اندیشه های جاری در قصه های پهلوانی است.

محمد میرکیانی حدود ۲۰۰ نمایشنامه کوتاه و بلند برای کودکان نوشته و یا تنظیم کرده است. آثار منتشر شده او بیش از ۶۰ کتاب برای کودکان و نوجوانان است و مجموع قصه های چاپ شده اش برای همه گروه های سنی در قالب های داستان کوتاه، بلند و رمان، نزدیک به ۵۰۰ عنوان می رسد.

وی بیش از ۲۵ کتاب درباره ادبیات کهن و عامیانه برای گروه سنی کودک و نوجوان تألیف کرده و کتابی پژوهشی با عنوان «راز مَثَل های ما» برای نوجوانان با موضوع ادبیات عامیانه منتشر کرده است.

بعضی از آثار میرکیانی به تولیدات تصویری و تلویزیونی تبدیل شده اند؛ مثل فیلم «شاید فردا نباشد» برای گروه کودک شبکه دو و مجموعه های «قصه ما همین بود» با عنوان افسانه های کهن برای مرکز فرهنگی صبا و مجموعه ۸۰ قسمتی «قصه ما مثل شد» که در قالب پویانمایی برای گروه کودک و نوجوان تولید شده است.

پیش از این دلاوران قلعه خورشید و اشک پهلوان با موضوع قصه های پهلوانی از محمد میرکیانی منتشر شده است.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط