سفر به گرای 270 درجه بدون شعارزدگی و قهرمان سازی از رزمندگان دفاع مقدس
سرویس فرهنگ و هنر - احمد دهقان نویسنده ادبیات دفاع مقدس در کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه سعی کرده تا به دور از شعارزدگی یا قهرمان‌سازی بی‌جا به روایت یک داستان واقعی از جنگ بپردازد.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از فارس -  «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» مهم ترین اثر احمد دهقان، نویسنده دفاع مقدس است. این کتاب به چند زبان زنده جهان ترجمه شده است و اثر داستانی مهمی در این حوزه به شمار می رود. نسخه چاپی کتاب اولین بار در سال ۱۳۷۵ منتشر شد. ناصر یکی از رزمندگان جنگ تحمیلی است که سن چندانی ندارد اما مدت زیادی است که در جبهه است.

داستان از جایی شروع می شود که ناصر به همراه یکی از دوستان صمیمی اش به اسم علی درس و مدرسه را ول می کنند و به جنگ می روند و بلافاصله بعد از ورود آن ها عملیاتی می شود که بسیاری به شهادت می رسند. ناصر هم زخمی می شود و برای مداوا به شهر برمی گردد اما در ادامه داستان نامه ای از دوستش دریافت می کند که او را دوباره به جبهه فرامی خواند. نویسنده در این کتاب گویا سعی کرده تا به دور از شعارزدگی یا قهرمان سازی بی جا به روایت یک داستان واقعی از جنگ بپردازد.

سفر به گرای 270 درجه بدون شعارزدگی و قهرمان سازی از رزمندگان دفاع مقدس

 به عبارت دیگر دهقان در داستان نویسی سعی کرده است تا داستانی پراز جزئیات و پر کشش و تعلیق خلق کند که مخاطبش در کلمه به کلمه آن، مانند اثری سینمایی که با تکنیک دوربین روی دوش فیلم برداری شده است، با قهرمانش در کوچکترین اتفاقات و حس های او شریک می شود.

این کتاب تاکنون جایزه بیست سال داستان نویسی، جایزه کتاب سال دفاع مقدس و جایزه بیست سال ادبیات پایداری را به دست آورده و همچنین به زبان های انگلیسی و ایتالیایی ترجمه شده است.

سفر به گرای 270 درجه بدون شعارزدگی و قهرمان سازی از رزمندگان دفاع مقدس

در بخشی از کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه می خوانید:

آرام قدم بر می دارم. تقی شانه به شانه ام می شود. کلاه کاموایی اش را کشیده رو گوش و گوشی بیسیم را داده زیر آن. سرش را می آورد جلو و آرام می گوید: «حیدر سلام می رسونه، می گه خداحافظ!» سر تکان می دهم. پاهایم را بیش از حد معمول بالا می آورم. انگاری رو زمین خرده شیشه پاشیده اند. منطقه ساکت است. با دشمن فاصله زیادی داریم.

بشین. در جا می نشینم و سرم را بر می گردانم و به عقب نگاه می اندازم. سایه پر رنگی هستیم که تا خاکریز خودی کشیده شده ایم. هنوز همه ستون وارد دشت نشده. سر بر می گردانم. چند خمپاره از طرف دشمن شلیک می شود، از بالای سرمان می گذرد و پشت خاکریز می ترکد. از دو ورمان ستون نیروها به سمت دشمن در حرکتند. آرام و در سکوت می روند و تو تاریکی گم می شوند.

بلند شو. بر می خیزم و پشت سر حاج نصرت به راه می افتیم. رد شنی تانک ها رو زمین کشیده شده و گویی هزاران کرم خاکی با بدن های بند بند رو زمین پخش شده اند. علی می زند به شانه ام و با دست زمین را نشانم می دهد. سرم را تکان می دهم. نمی خواهم حرفی بزنم. می دانم اگر کلامی از دهانم خارج شود، درد دل علی شروع می شود. تقی سرش را می آورد در گوشم و می پرسد: «تانک هاشون تا این جا اومده بودن!؟» با اشاره سر جوابش را می دهم.

رد شنی تانک ها چپ و راست همدیگر را قطع کرده اند. منوری در آن دورها روشن می شود. رو دو پا می نشینیم. آن قدر نزدیک نیست که درازکش شویم. صدای شلیک چند تیر می آید. جلوتر، سایه هایی که به کپه خاک می مانند، دیده می شود. علی می گوید: «تانک ها رو باش!» منور خاموش می شود. پا می شویم و راه می افتیم. به دور و بر نگاه می اندازم. هیچ کدام از ستون هایی را که به موازات ما به سمت دشمن می رفتند، نمی بینیم. احساس تنهایی می کنم.

به یکباره یکی از تانک های دشمن به سمت ما شلیک می کند. تیرهای رسام مانند دانه های تگرگ از بالای سرمان می گذرد و عقب ستون را درو می کند. می ریزیم رو زمین و آن را گاز می گیریم. بی حرکت می مانم. قلبم تند می زند. آیا ستون را دیده اند؟ نوک انگشتانم یخ می زند. اگر ستون مان را دیده باشند، کارمان تمام است. نه راه پس داریم و نه راه پیش. زورکی آب دهانم را قورت می دهم. ترس برم می دارد که نکند دشمن صدای آن را بشنود! علی از پشت، پوتینم را فشار می دهد. از انتهای ستون سر و صدا می آید. تقی خودش را می کشد کنارم. نفسم تو سینه حبس می ماند. گردن می کشم تا ببینم ته ستون چه اتفاقی افتاده. چیزی نمی بینم. خدا خدا می کنم سر و صداشان بخوابد. یکی بلند بلند فریاد می کشد و صدای کشمکش می آید و بعد صدای خفه ای که آرام آرام خاموش می شود. صورتم را در هم می کشم و به خودم فشار می آورم. گویی من مجروح شده ام و من هستم که فریاد می کشم و باید خفه شوم. صداهای گنگ و درد آلود ته ستون فروکش می کند. منطقه یکپارچه سکوت می شود.

پایان پیام/

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط