رأی دادگاه آمریکایی به ضرر یک کارگر ایرانی در مقابل اگزون و شورون
سرویس اقتصادی - دادگاه تجدیدنظر آمریکا در موضوع ابتلا به سرطان یک کارگر ایرانی در پالایشگاه نفت آبادان در زمان تصدی شورون و اگزون به نفع طرف آمریکایی رأی داد.

، به نقل از بلومبرگ، دادگاه تجدیدنظر ایالت کالیفرنیا  آمریکا حکم داد: شرکت های اگزون و شورون هیچ وظیفه ای برای تأمین مخارج درمان یک کارگر ایرانی مقیم آمریکا که به خاطر قرار گرفتن در معرض آزبست به سرطان مبتلا شده ندارد.

هوشنگ ثابتیان در سا ل2018 به خاطر غفلت و عمل نکردن به تعهدات کارفرما، علیه دو شرکت شورون و اگزون موبیل آمریکا شکایت کرده بود.

وی مدعی بود که پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1959 دو شرکت آمریکایی مسؤولیت پالایشگاه آبادان را به عهده گرفته و وی زمانی که در این پالایشگاه کار می کرده است به خاطر قرار گرفتن در معرض آزبست دچار سرطان شده است.

وی در این شکایت خواستار تأمین مخارج، هزینه های درمان نوعی سرطان مبتلا شده نادر ریه، شده است.

ثابتیان می گوید: هر دوی این شرکت ها باید به خاطر تصدی پالایشگاه آبادان در زمان اشتغال وی هزینه های درمان را تأمین کنند.

منبع : خبرگزاری فارس