خصوصی سازی  بدون نظارت، باعث شکست اقتصاد می شود -  در مقابل هر تحریمی می توان مقاومت کرد
سرویس اقتصادی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: خصوصی‌ها بدون نظارت و بنگاه‌های دولتی بدون مدیریت، هر دو باعث شکست اقتصاد ایران هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشستی ملی با مطالبه گران حوزه خصوصی سازی ابراز داشت: خصوصی سازی ها بدون نظارت و بنگاه های دولتی بدون مدیریت، هر دو باعث شکست اقتصاد ایران هستند.

این اقتصاددان درباره تحریم های اقتصادی که در حوزه خصوصی سازی نقش داشتند، اظهار داشت: در برابر هر تحریمی می توان مقاومت کرد، اما آقای روحانی تحریم را طوری مطرح کرد، انگار که یعنی دیگر نمی توانیم کاری کنیم.

وی ضمن تاکید بر اصلاح ساختاری گفت: من مخالف خصوصی سازی هستم و معتقد هستم که با شرکت های دولتی پیشرفت گسترده تری خواهیم داشت، البته به شرط استفاده از مدیران لایق.

رزاقی تنها راه نجات اقتصاد آینده را انرژی هسته ای خواند و گفت: امروزه ارزان ترین انرژی، انرژی های هسته ای است، ما به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیستیم، بلکه به دنبال رونق اقتصاد با استفاده از انرژی هسته ای هستیم.

منبع : خبرگزاری فارس