جلوگیری از رانت با سامانه ای کردن نظارت بر خصوصی سازی -  ضرورت اصلاح نظام حکمرانی در شرکت های عمومی
سرویس اقتصادی - رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر بتوانیم نظام حکمرانی در شرکت‌های عمومی را اصلاح کنیم، شاهد رشد بخش خصوصی خواهیم بود.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در نشستی با مطالبه گران حوزه خصوصی سازی ابراز داشت: ما در دروان خدمت به این نتیجه رسیدیم نظارت بعد از واگذاری باید به صورت سامانه هایی شفاف صورت بگیرد .

وی در ادامه از اقدامات سازمان خصوصی در زمان ریاست خود گفت: سامانه ای کردن نظارت واگذاری ها و حذف کلیه مجوزهای رو در رو از کارهایی بود که در زمان ریاست اینجانب در سازمان خصوصی سازی به سبب جلوگیری از رانت صورت گرفت.

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی، در مورد علت عزلش اظهار داشت: من هرجایی کار کردم خط قرمزی داشتم و اگر از آن خط عبور می شد، صندلی را تحویل می دادم، زیرا من هیچ مصلحت اندیشی را قبول نداشتم و ندارم مگر قانون.

صالح، درباره علت بردن شرکت های مادر به بورس گفت: در شرکت های دولتی مدیران باضابطه، مستقر و تأیید می شوند، ولی اگر همین مجموعه های دولتی داخل بورس برود یک نظم روی آن انجام می گیرد.

علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی در آخر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نظام حکمرانی در شرکت های عمومی را اصلاح کنیم، شاهد رشد بخش خصوصی خواهیم بود.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز