بحران جدید انگلیس: صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین+ عکس
سرویس اقتصادی - پس از بسته شدن چندین جایگاه بنزین شرکت های بزرگ در انگلستان به علت کمبود سوخت، مردم نگران از کمبود بنزین، در مقابل این جایگاه ها در سراسر این کشور صف کشیده اند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - ، صف های طولانی در مقابل جایگاه های بنزین ها در سراسر انگلیس در روز شنبه پس از بسته شدن برخی از این جایگاه ها به دلیل کمبود سوخت ادامه داشت.

بحران جدید انگلیس: صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین+ عکس

پس از اینکه برخی از شرکت های بزرگ نفتی جایگاه های بنزین خود را در روز جمعه تعطیل کردند، بسیاری از مردم در اثر نگرانی در مورد مواجه شدن با کمبود بنزین، به این جایگاه ها هجوم بردند.

بحران جدید انگلیس: صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین+ عکس

به نوشته این گزارش، پس از اینکه شرکت های بزرگ بی پی و شل، چندین جایگاه بنزین خود را به علت کمبود سوخت تعطیل کردند، صف های طولانی در مقابل این جایگاه ها تشکیل شد.

بحران جدید انگلیس: صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین+ عکس

 

بحران جدید انگلیس: صف های طولانی مقابل جایگاه های بنزین+ عکس

در انگلستان، ماه هاست که یک بحران شدید تدارکات ادامه دارد؛ این بحران، یکی از پیامدهای مختلف برگزیت و عمدتا ناشی از کمبود حمل کننده بار است: در این مورد، ماشین های حمل سوخت کافی برای راساندن سوخت به همه توزیع کنندگان وجود ندارد.

منبع : خبرگزاری فارس