تفریغ بودجه 99 -  تاخیر در بهره برداری  گازرسانی به سیستان و بلوچستان- پیشرفت خطوط لوله انتقال گاز تنها 39 درصد
سرویس اقتصادی - طبق گزارش تفریغ بودجه 99 برنامه خطوط انتقال گاز به استان سیستان و بلوچستان شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا گردیده و 762 کیلومتر آن در حال اجرا است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - طبق گزارش تفریغ بودجه 99، در سال 1389 با ورود گاز به شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور گازدار گردید. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال 1395، اقدامات  اساسی برای انتقال و  توزیع گاز، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه آغاز گردید. لیکن تاخیرات به وجود آمده در اجرای پروژه ها که بخش  عمده آن خارج از اختیارات دستگاه های مجری است منجر به عدم بهره برداری و گازرسانی گردیده که  عملکرد آن به شرح جدول زیر است (جدول 1):

جدول 1

تفریغ بودجه 99 -  تاخیر در بهره برداری  گازرسانی به سیستان و بلوچستان- پیشرفت خطوط لوله انتقال گاز تنها 39 درصد

مطابق جدول فوق برنامه خطوط انتقال گاز شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا گردیده و 762 کیلومتر آن در حال اجرا است. از 3.857 میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ 2.954 میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ 903 میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه های جاری و سایر هزینه های جانبی است.

از 24 شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع 12 شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک گذاری و اشتراک پذیری رسیده است.  

در 5 شهر مذکور از 171.110 ظرفیت اشتراک پذیری ایجاد شده تعداد 74.711 واحد مسکونی، تجاری و ... مشترک گردیده اند و 56% کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از 14 روستای شهرهای مذکور از  2.772 ظرفیت موجود،  1،077 واحد مسکونی، تجاری و ...  مشترک گردیده و 61% کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تامین هزینه های لوله کشی است که می بایست دولت تمهیدات لازم  جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد نماید. 

همچنین طبق آخرین پیش بینی های پیمان (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور ماه سال 1400 ،تعداد 8 پیمان خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش بینی فوق محقق نمی گردد.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز