تامین 1200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان
سرویس اقتصادی - وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از ایسنا - رستم قاسمی بعدازظهر پنجشنبه ۲۲ مهر در حاشیه بازدید از آزادراه شیراز اصفهان، به خبرنگاران گفت: ساخت قطعه های ۷  و ۸آزاد راه شیراز به اصفهان در سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید و برای اتمام کامل پروژه نیز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین شده است.

قاسمی که چهارشنبه شب و همزمان با سفر اعضای هیئت دولت به استان فارس، وارد شیراز شده و از برخی پروژه های عمرانی بازدید کرده است، ادامه داد: قطعه ششم آزاد راه بیش از ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: قطعه ۷ حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد که با سرمایه گذاری مشترک کار سرعت خواهد گرفت و قطعه هشت نیز با همکاری شهرداری شیراز و وزارت دفاع تأمین اعتبار خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با راه اندازی این آزاد راه مسیر اصفهان به شیراز حدود ۲ ساعت نزدیک تر می شود.

قاسمی با بیان اینکه قطعه های ۷ و۸ این آزادراه تا پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل می شود، گفت: اعتبارات سرمایه گذاری ارزش روز ۷ هزار میلیارد تومان و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اتمام نیاز دارد که توسط وزارت دفاع و راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز