تفریغ بودجه 99 -  پشت پای شرکت گاز به هوشمندسازی مصرف در سال 99- تلاش برای صیانت از پرمصرفانِ پردرآمد
سرویس اقتصادی - طبق گزارش تفریغ بودجه 99، شرکت ملی گاز ایران هیچگونه اقدامی جهت شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف نکرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - طبق بند د تبصره 15 قانون بودجه 1399 به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکت های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت «مشترکان عمده پرمصرف» و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

طبق گزارش تفریغ بودجه 99، در محدوده بررسی ها، شرکت ملی گاز ایران هیچگونه اقدامی جهت اجرای مفاد حکم این بنده ننموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

شایان ذکر است، شرکت ملی گاز ایران، علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری انجام شده، نسبت به ارائه پاسخ استنکاف نموده که مبین عدم رعایت حکم مربوط است.

منبع : خبرگزاری فارس