اتحاد اقتصادی ایران و روسیه حلقه گمشده توسعه تجارت منطقه  - وقتی قزاق ها هم منتظر کریدور شمال-جنوب هستند
سرویس اقتصادی - توسعه مناسبات تجاری بین ایران و روسیه و همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند گره‌های موجود در تجارت منطقه‌ای بین کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را باز کند.