سواری های تولید داخل اغلب 3 ستاره ای هستند

سواری های تولید داخل اغلب 3 ستاره ای هستند

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۱ زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس اقتصادی - آخرین ارزیابی کیفی صورت گرفته از خودروهای سواری تولیدی آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد که در ۳۱ مدل خودروهای تولیدی این ماه، سه خودرو حایز پنج ستاره‌، ۹ خودرو حایز چهار ستاره‌، یک خودرو حایز دوستاره‌ و الباقی ( ۱۸ مدل خودرو) حایز سه ستاره‌ شده‌اند. براین اساس اکثریت خودروهای تولید داخل در سطح کیفی سه ستاره از پنج ستاره کیفی تولید می‌شوند.