خاندوزی: مسیرهای اخذ سود مازاد از وام گیرندگان بسته می شود
سرویس اقتصادی - به گفته خاندوزی دیگر از ابزار‌هایی مثل ضمانت و ... نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار‌های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - وزیر اقتصاد گفت: برخی بانک ها گریزگاه هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته اند که این روزنه ها تا یک ماه آینده بسته می شود.

احسان خاندوزی گفت: در خصوص مفر ها و گریز گا هایی که شبکه بانکی کشور با استناد به آن ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می کنند، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

به گفته خاندوزی دیگر از ابزار هایی مثل ضمانت و ... نمی توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

بر اساس مصوبه شورای عالی دیوان کشوری اگر بانک ها مازاد و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافتی داشته باشند باید سود مازاد را برگشت بدهند.

وزارت اقتصاد ۱۴ دی ۱۴۰۰ در بخشنامه ای بانک ها را در ملزم به استرداد سود مازاد کرده است.

منبع : فرارو