گزارش سنجش بهره وری شرکت های دولتی منتشر می شود

گزارش سنجش بهره وری شرکت های دولتی منتشر می شود

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۶ زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس اقتصادی - مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: سازمان ملی بهره‌وری ایران گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی (عملکرد 1399-1398) را برای اولین بار منتشر خواهد کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - حمیدرضا صادقی با بیان اینکه سازمان ملی بهره وری ایران گزارش سنجش بهره وری شرکت های دولتی را منتشر خواهد کرد، گفت: طبق بند «د» تبصره 21 قانون بودجه 1399 و  بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه 1400، ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذاشــته شده است. بر این اســاس، در سال گذشته پاداش اعضای هیئت مدیره این شــرکت ها مبتنی بر بهره وری پرداخت شده است که این امر در سال جاری هم مطابق با قانون بودجه سال 1401 ادامه خواهد یافت.

وی  با بیان اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره وری شرکت های دولتی است، افزود: سازمان ملی بهره وری ایران گزارش سنجش بهره وری شرکت های دولتی (عملکرد 1399-1398) را برای اولین بار منتشر خواهد کرد.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران بیان داشت: حدود 379 شرکت دولتی به تفکیک 368 شرکت، 9 بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت وجود دارد که از این میان،  204 شرکت که عمده شرکت های بزرگ دولتی، مانند شرکت ملی نفت و گاز را شامل می شود اطلاعات کامل خود را در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار داده اند.

وی بیان داشت:  وزارتخانه های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارتخانه های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در ارائه صورت های مالی خود داشته اند.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران با تأکید بر اینکه برای دستیابی به ارزیابی بهره وری پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکت های دولتی یکپارچه شود، بیان داشت: گزارش های مالی و عملکردی این شرکت ها باید قابل استناد و استاندارد باشند تا بتوان براساس آن ارزیابی درستی انجام داد، به عبارتی، استانداردسازی گزارش ها پیش نیاز کار است.

وی افزود: گزارش تفصیلی بهره وری شرکت های دولتی هفته آینده، طی مراسمی توسط سازمان ملی بهره وری ایران به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط