بیسکویت در یکسال گذشته چقدر گران شد؟  -  900 گرم بیسکویت پذیرایی 100 هزار تومان
سرویس اقتصادی - انواع بیسکویت در یک سال گذشته نوسان قیمت زیادی داشته که بخش عمده آن به ۶ماه گذشته بازمی‌گردد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - انواع بیسکویت در یک سال گذشته نوسان قیمت زیادی داشته که بخش عمده آن به ۶ماه گذشته بازمی گردد. تغییر قیمت آرد از اوایل اردیبهشت امسال باعث رشد قیمت محصولات تولیدی وابسته به آرد شد اما در۳ماه گذشته قیمت این محصولات از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

بیسکویت در یکسال گذشته چقدر گران شد؟  -  900 گرم بیسکویت پذیرایی 100 هزار تومان

منبع: روزنامه همشهری

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط