الزام دستگاه ها به ارائه فهرست پرداخت پاداش خدمت کارکنان به خزانه داری کل کشور
سرویس اقتصادی - خزانه‌دار کل کشور به همه دستگاه‌ها اعلام کرد که به منظور تامین پاداش خدمت کارکنان لیست پرداخت را مطابق فرمت بانک مرکزی به منظور پرداخت مستقیم به ذینفع ارسال کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - سید رحمت الله اکرمی خزانه داری کل کشور اعلام کرد: کلیه دستگاه های اجرایی به منظور تامین کامل پاداش خدمت کارکنان دولت مطابق تخصیص اعتبار صادره سازمان برنامه و بودجه براساس درخواست وجه الکترونیکی از محل ردیف اعتباری مربوط، لیست پرداخت را مطابق فرمت بانک مرکزی به منظور پرداخت مستقیم به ذینفع ارسال کنند.

با الزام همه دستگاه ها به تجمیع حساب های خود در حساب واحد خزانه، هر گونه پرداخت از طریق همین حساب انجام خواهد شد و دیگر دستگاه ها پرداختی خارج از آن نخواهند داشت.

منبع: تسنیم

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط