تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد؟

تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد؟

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱ زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس مجله - اگر تعدادی از ورثه وصیت بیشتر از ثلث را رد کنند، ولی تعدادی از ورثه آن را قبول کنند، در این صورت مقدار بیش از ثلث فقط از سهم الارث کسانی که آن را پذیرفته اند، کسر خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که دارایی متوفی معادل ۱۲۰ میلیون باشد، وصیت او تا میزان یک سوم یعنی ۴۰ میلیون نیازی به رضایت ورثه نخواهد داشت.

وصیت در دین اسلام عمل مستحبی است که به آن تاکید فراوانی شده است، اما این که یک فرد تا چه میزان از اموالش را می تواند وصیت نماید، امر مهمی است که عدم توجه به آن، می تواند سبب بروز اختلافات بسیاری در میان ورثه متوفی گردد. به همین دلیل است که در شرع و قانون، حد و میزانی برای وصیت تعیین شده است و در صورتی که وصیت بیشتر از آن باشد، ورثه متوفی اختیار این را دارند که وصیت بیشتر از حد مشخص شده را قبول و یا رد کنند و این نکته در همه انواع وصیت نامه باید رعایت شود.

 

در این مقاله می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که شخص تا چه میزان از اموال خود را می تواند وصیت کند و در صورتی که شخصی زاید بر این میزان وصیت کند تکلیف چیست؟


وصیت تا ثلث اموال

براساس قانون مدنی وصیت کننده (موصی) می تواند تمامی اموال و دارایی هایش را برای بعد از فوت وصیت نماید، اما این ورثه هستند که باید وصیت بیشتر از ثلث را قبول نمایند. در واقع، زمانی که متوفی بیشتر از ثلث اموال خود را وصیت کرده باشد ورثه می توانند این وصیت را قبول یا رد کنند که این امر برای رعایت حقوق ورثه است. اگر ورثه وصیت بیشتر از یک سوم را رد کنند تنها تا همان میزان یک سوم به وصیت عمل می شود؛ اما اگر قبول کنند وصیت اجرا خواهد شد.

اگر تعدادی از ورثه وصیت بیشتر از ثلث را رد کنند، ولی تعدادی از ورثه آن را قبول کنند، در این صورت مقدار بیش از ثلث فقط از سهم الارث کسانی که آن را پذیرفته اند، کسر خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که دارایی متوفی معادل ۱۲۰ میلیون باشد، وصیت او تا میزان یک سوم یعنی ۴۰ میلیون نیازی به رضایت ورثه نخواهد داشت.

اما اگر بیشتر از ثلث آن مثلا ۵۰ میلیون را وصیت نماید، مقداری که بیشتر از یک سوم وصیت شده (۱۰ میلیون) سهم ورثه است و به نسبت سهم الارث قانونی میان آن ها تقسیم می شود. حال هرکدام از ورثه که بخواهند وصیت مازاد (۱۰ میلیون) را قبول کنند، در واقع از سهم الارث خودشان کم می شود تا به وصیت عمل شود. آنچه گفته شد در همه انواع وصیت نامه باید رعایت شود به این معنی که اگر فردی وصیت نامه رسمی تنظیم کرد، به موجب این وصیت نامه هم نمی تواند بیشتر از یک سوم اموال را وصیت کند در غیر این صورت به اجازه ورثه نیاز دارد.

 


همچنین، در صورتی که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد، علاوه بر آنچه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می گیرد، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محروم ماندن از ارث نخواهد شد. به عنوان مثال در موردی که ورثه شخص فوت شده تنها دو فرزند پسر باشند و متوفی از دارایی اش که ۱۲۰ میلیون بوده یک سوم (۴۰ میلیون) را به نفع یکی از پسرانش وصیت کرده باشد، این پسر علاوه بر اینکه ۴۰ میلیون بابت وصیت دریافت می کند، به موجب ارث نیز سهم می برد.

لازم به ذکر است که وصیت کننده نمی تواند تمام اموال خود را به یک نفر بدهد یا یک یا چند نفر از وراث خود را از ارث محروم کند و اگر چنین کاری انجام دهد وصیت نامه وی فقط تا ثلث اموالش صحیح و نافذ است؛ بنابراین هر شخص تا یک سوم اموال خویش را به هر نحوی که بخواهد می تواند وصیت کند و پس از فوت وی، دو سوم دیگر اموال طبق قانون ارث، میان ورثه تقسیم می شود. توجه به این نکته ضروری است که بدهی ها، حقوق واجب الهی همچون خمس و زکات، مظالم و کفارات از اصل مال کم می شود؛ اگر چه فرد به آن وصیت نکرده باشد و شامل همه مال نیز بشود.

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط