آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام - تصاویر

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۰ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس مجله - مغز کودکان به طور فعالی در فعالیت نقاشی کشیدن شرکت می کند. نیمکره چپ مغز مسئول وظایف با ماهیت منطقی و نیمکره راست مسئول خلاقیت و تخیل است. هنگامی که کودکان نقاشی می کشند  هر دو نیمکره مغزشان فعال می شود و توانایی آن تقویت می شود. در این مطلب مراحل کشیدن چند حیوان آموزش داده شده است.

آموزش نقاشی به کودکان به روشی ساده

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی گربه به صورت مرحله ای

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی هشت پا به کودکان

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی پنگوئن به کودکان

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی گربه به روشی ساده

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی جوجه تیغی

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی موش به کودکان

آموزش نقاشی به کودکان به صورت گام به گام -  تصاویر

آموزش نقاشی گریه

منبع : بیتوته

اخبار گوناگون در برخط نیوز
فبلبت ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۷
ساده