ویدئو  -  پشت پرده ماجرای وارد کردن ۷۰۰ پورشه توسط یک پیرزن روستایی
سرویس مجله - ئیس اتاق بازگانی ایران و چین گفت: از سال ۹۱ مدام این داستان را تعریف می‌کنند. مشخص است که چه کسی این خودروها را به نام پیرزن وارد کرده است. مثلا طرف از فلان وکیل نامه گرفته و پورشه‌ها را وارد کرده. مگر نخود و لوبیا است که مشخص نشود چه کسی ۷۰۰ پورشه داخل کشور فروخته؟ به جای فرد با نفوذی که پشت ماجراست، پیرزن را معرفی می‌کنند.
اخبار گوناگون در برخط نیوز