پنج شنبه شب، سیاه ترین شب کرونا در تهران  -  بخش جراحی قلب هم به بیماران کووید۱۹ اختصاص پیدا کرد
سرویس مجله - سعیدرضا مهرپور رئیس بیمارستان شریعتی: ناچاریم بخش های مختلف بیمارستان را به بیماران کرونا اختصاص دهیم.
اخبار گوناگون در برخط نیوز