محدودیت های هوشمند برای شهرهایی که با کرونا بیشتر درگیرند  -  اعمال جریمه های سنگین تر برای نقض کنندگان پروتکل های بهداشتی
سرویس مجله - علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت: باید در شهرهایی که درگیری بیشتری با کووید-۱۹ دارند، به صورت هوشمند محدودیت‌های شدیدتری اعمال کنیم.
اخبار گوناگون در برخط نیوز
آخرین اخبار سرویس مجله