خط و نشان مالیاتی برای بانک ها  -  سازمان مالیاتی: بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت کنند
سرویس مجله - معاون سازمان مالیاتی اعلام کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتبازی مجاز به سپرده گذاران که بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

به نقل از تسنیم، محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی در بخشنامه ای اعلام کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

خط و نشان مالیاتی برای بانک ها  -  سازمان مالیاتی: بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت کنند

 در هفته های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به 12 بانک بر ضرورت رعایت دقیق نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (معادل 16 درصد) تاکید کرد.

فرهاد دژپسند در این نامه به بانک ها اعلام کرده بود که  نرخ های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

منبع : همشهری آنلاین