دختران شیراز همه را به گریه انداختند؛ اشک کارن همایون فر و بغض ژاله صامتی  -  اجرای زیبای ستیلا و آنیسا در عصر جدید
سرویس مجله - یکی به آسمان پیوست، یکی دیگر به دریای قلب‌های مهربونِ زمین؛ اجرای زیبای ستیلا و آنیسا از شیراز را در عصر جدید در ویدئو زیر ببینید.