سوتی کارن همایون فر در عصر جدید  -  واکنش احسان علیخانی  -  داور کم حافظه خودش هم خندید
سرویس مجله - کارن همایون فر برای اجرای گروه پیشگامان حافظه روی صحنه عصر جدید رفت. ماجرای این اجرا را در ویدئو زیر ببینید.