اجرای نوستالژی تماشاچی جنجالی عصر جدید  -  هومن یار محمدی از ویگن خواند
سرویس مجله - اجرای هومن یار محمدی در مرحله نیمه نهایی عصر جدید را در ویدئو زیر ببینید. صدایی که بازار موسیقی کشور آن را کم دارد؛ رنگِ عاطفی و عاشقانه‌ای از خوانندگی!