احسان علیخانی: ما آب حوض، شما شیرموز!  -  کل کل احسان علیخانی و شرکت کننده دوست داشتنی عصر جدید
سرویس مجله - شوخی بامزه احسان علیخانی با وحید موسوی لوله‌کش خوش‌صدای عصر جدید را در ویدئو زیر ببینید.