تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی
سرویس مجله - شکوفه بزرگترین گل جهان به صورت تصادفی دیده شد. در طب شرقی، این گل نادر برای زایمان مفید است.

به گزارش سرویس مجله برخط نیوز به نقل از همشهری -  بزرگ ترین گل جهان، رافلزیا آرنولدی، حدود یک متر است. مجله گیاه شناسی هاروارد نوشت: این گیاه آرنولدی، انگلی بدون ریشه، شاخه، ساقه یا برگ است و تا زمانی که برای شکوفه دادن آماده شود، از نظر بصری قابل شناسایی نیست جالب اینکه نشنال جئوگرافیک، در روزهای اخیر و به صورت تصادفی شکوفه آن دیده شد.

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

شکوفه کامل، یک محفظه مرکزی به شکل گوی دارد که شبیه یک افلاک نما یا رصدخانه نجومی است. سقف خالدار این افلاک نمای گلی تا حدی به سمت آسمان است. این محفظه تقریبا به اندازه ای بزرگ است که یک نوزاد بتواند داخل آن بخزد و بخوابد. 

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

این گل دیدنی در جنگل های بارانی فیلیپین و اندونزی رشد می کند و یکی از سه گل ملی اندونزی نیز hست و تمبر یادبود خود را دارد. جوانه ها و شکوفه های این گل در تایلند به عنوان یک غذای لذیذ شناخته می شود و برخی کشورهای شرقی آسیا نیز از آن استفاده دارویی می کنند. مردم بومی شمال بورنئو معتقدند نوشیدن چای رافلزیا بعد از زایمان بسیار مفید است. 

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

تصاویر - بزرگترین گل دنیا شکوفه داد - کاربرد دارویی خاص این گل آرنولدی

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط