چسبیدن گربه به وزیر گردشگری هنگام مصاحبه زنده  -  شوخی ضرغامی با خبر 20:30 شبکه دو
سرویس مجله - فیلمی از چسببیدن یک گربه هنگام مصاحبه ضرغامی وزیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با خبرنگار صدا و سیما را مشاهده می‌کنید.
اخبار گوناگون در برخط