گزارشگر ایتالیایی هنگام خواندن اسامی بازیکنان کره  -  5 بازیکن کره جنوبی با نام کیم!
سرویس مجله - ۵ بازیکن با نام کیم در ترکیب کره جنوبی برای دیدار برابر اروگوئه حضور دارند. ویدئویی از تلفظ گزارشگر ایتالیایی هنگام خواندن اسامی بازیکنان کره را می‌بینید.
اخبار گوناگون در برخط