تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - دیدار تیم های هاکی روی یخ بانک آینده و بیمه رازی در سالن بازار بزرگ ایران برگزار گردید و با پیروزی دو بر یک بانک آینده پایان یافت.

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

تصاویر - مسابقات هاکی روی یخ بانوان

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز