تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - بیمارستان شهید مدرس تنها بیمارستان تخصصی اعصاب-روان یا روانپزشکی در استان اصفهان است. این بیمارستان با ۳۰۰ تخت به بیماران اعصاب و روان اختصاص دارد. 

بیمارستان شهید مدرس همانگونه که از نامش پیداست محلی برای افرادی است با اختلالات حاد روانپزشکی که نوع و شدت بیماری آنها به گونه ایست که قابل درمان یا کنترل در محیط خانه نیستند و لازم است در محیطی کنترل شده مدتی حضور داشته باشد، بنابراین پس از بستری در بیمارستان و درمانهای اولیه و بعد از بهبودی اولیه بیمار ترخیص و ادامه درمان را در منزل انجام می دهد.

بیمارستان شهید مدرس در کیلومتر ۱۸ جاده اصفهان - نجف آباد (ابتدای گلدشت) و با فضایی به وسعت ۱۴هکتار و زیر بنای ۱۶۰۰۰ مترمربع قرار دارد.

در بیمارستان سه نوع پذیرش وجود دارد: دسته اول بیمارانی که به درمانگاه مراجعه و توسط روانپزشک ویزیت و با تشخیص ایشان، پس از تشکیل پرونده، در یکی از بخشها بستری می شوند. دسته دوم بیمارانی هستند که خود بیمار آگاهی برای لزوم بستری ندارد و حتی مخالف شدید بستری است ولی با توجه به علائم فرد، خانواده و پزشک به این نتیجه می رسند که باید در محیط بیمارستان باشد و گرنه می تواند آسیب زا باشد.

این افراد توسط خانواده یا نیروی انتظامی به بیمارستان منتقل و به اجبار بستری می شوند این بیماران چند روز اول در اورژانس بستری شده و پس از کنترل رفتارشان به بخش منتقل می شوند. دسته سوم بیمارانی هستند که از طرف دادستان ارجاع می شوند یعنی فردی که در محله، خانواده و … رفتارهایی انجام داده که ایجاد نگرانی کرده و خانواده و همسایه به دادستان مراجعه و از آن فرد شاکی شده و چون دادستان تشخیص می دهد که این رفتار ناشی از یک بیماری روانپزشکی است دستور قضایی داده که بیمار به بیمارستان منتقل و بستری و درمان شود.

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

تصاویر - بیمارستان اعصاب و روان در روزهای کرونایی

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز