تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - هتل قو اهواز از آثار تاریخی مربوط به دوره قاجار در قالب یک ساختمان دو طبقه اصلی و تعدادی ساختمان جانبی ساخته شده است، این بنای تاریخی که مدت هاست به حال خود رها شده به ثبت ملی نیز رسیده است، اما اقدام مناسبی برای ترمیم و مرمت آن انجام نمی‌شود و قسمت‌هایی از آن بر اثر فرسودگی ریزش کرده و در حال نابودی است.

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

تصاویر - هتل قو اهواز در حال نابودی

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز