مراسم رونمایی از سنگ بنای مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی باز ساختی رویان
سرویس عکس - مراسم رونمایی از سنگ بنای مرکز ملی نخستی‌سانان و مرکز تحقیقات پیش بالینی پزشکی بازساختی رویان، چهارشنبه (۲۴ دی) با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد.
اخبار گوناگون در برخط نیوز