تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - مراسم جشن لوهری که نوید دهنده فرارسیدن فصل بهار و پایان زمستان است در هند برگزار شد.

جشنواره لوهری (Lohri) که به مناسبت پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار است در پنجاب هند برگزار شد.

لوهری جشنواره ای است که به طور معمول در منطقه پنجاب هندوستان و توسط هندو ها و سیک ها برگزار می شود. در این جشن مردم پایان یافتن فصل زمستان و رسیدن دوباره فصل بهار را جشن می گیرند.

در این جشن آتش بازی های فراوانی مشاهده می شود که نمادی برای جرقه ای هست که به هر چیزی زندگی می بخشد.

در جشن لوهری مردم با روشن کردن آتش و آتش بازی، درخواست و دعا برای برکت و رحمت و محصولات فراوان در سال آینده را می کنند.

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

تصاویر - جشنواره لوهری هندی ها

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز