تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - هنرمندی خلاق در ترکیه با ابتکار منحصربفرد خود واقعیت های زندگی مردم را به نمایش گذاشته است.

یک هنرمند در ترکیه با قراردادن دو تصویر کنار یکدیگر کلاژ هایی ایجاد می کند که واقعیت زندگی امروز مردم در سراسر جهان را نشان می دهد.

اوگور گالنکوس که اهل استانبول ترکیه است می گوید من سعی می کنم با کنار هم قرار دادن دو تصویر و ایجاد یک قاب مسائل مهمی را که جهان ما با آن روبرو است نشان دهم.

او بی عدالتی اجتماعی، جنگ، تغییرات آب و هوایی و ... را در کار های خود نشان می دهد. اوگور گفت که هدف من نشان دادن تضاد دو دنیای مختلفی است که در آن زندگی می کنیم. فکر می کنم که با تصمیم گیری و ایجاد همدلی می شود این مشکلات را به حداقل رساند.

وی افزود: من از تصاویر عکاسان که در شرایط ناامن و بد در سراسر جهان کار می کنند استفاده می کنم.

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

تصاویر - تناقض و بی عدالتی را در این تصاویر هنری ببینید!

منبع : فرارو