تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - به همت راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان جاده کوهستانی تاریک دره همدان که از مسیر‌های شهر همدان به تویسرکان است، بعد از سه ماه مسدود بودن، بازگشایی شد.

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

تصاویر - بازگشایی جاده تاریک دره همدان

منبع : فرارو