تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - آخرین روز‌های تمرینی تیم ملی وزنه برداری بانوان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کمپ تیم‌های ملی وزنه برداری در حال برگزاری است.

تیم ملی وزنه برداری بانوان کشور آخرین روز های تمرینی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، در کمپ تیم های ملی وزنه برداری مجموعه آزادی سپری می کند.

پوپک بسامی (تهران)، سیده الهام حسینی (لرستان)، فاطمه یوسفی (فارس)، الناز باجلانی (کردستان)، فروغ یونسی (بوشهر) و یکتا جمالی (اصفهان) نفرات دعوت شده به تیم ملی وزنه برداری بانوان برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا هستند.

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

تصاویر - تمرین تیم ملی وزنه برداری بانوان

منبع : فرارو