تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

۰۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۸ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - سومین رویداد سراسری فعالان فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین در بخش های مختلف از جمله ساخت پویانمایی،‌ بازی و نرم افزار، با حضور جمعی از فعالان حوزه تکنولوژی سراسر کشور در لانه جاسوسی در حال برگزاریست.

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

تصاویر - رویداد سراسری فعالان فضای مجازی بسیج

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط نیوز