تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۳:۴۹ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - صبح دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ مسافرخانه‌ای نزدیک به میدان راه آهن طعمه آتش سوزی شد که یک مرد حدودا ۵۰ ساله جان باخت و یک نفر دیگر نیز دچار سوختگی شدید شد. / صداوسیما

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

تصاویر - آتش سوزی درحوالی میدان راه آهن تهران

منبع : خبرآنلاین