تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۲ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - با بارش برف که از عصر دیروز در بیت المقدس آغاز شده فلسطینیان از برف در مسجد الاقصی لذت بردند. در منطقه‌ای که برف به ندرت می‌بارد و زیاد دوام نمی‌آورد، فلسطینی‌ها از فرصت استفاده کرده و در صحن مسجد الاقصی آدم برفی دست کرده و برف بازی کردند.

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

تصاویر - شادمانی فلسطینی ها از بارش برف در مسجد الاقصی

منبع : فرارو