تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - کودکان بومی کیش بدور از هیاهو و تفریحات لاکچری جزیره همچنان آبتنی در خلیج فارس را جزو برنامه‌های خود قرار می‌دهند. بچه‌ها در اسکه عرب‌ها شنا می‌کنند و بزرگتر‌ها هم به ماهیگیری مشغول هستند.

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

تصاویر - آب تنی در خلیج فارس

منبع : فرارو