تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی صبح چهارشنبه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) در ساحل شرقی رود کارون در اهواز برگزار شد. بر اساس عقاید منداییان که یکی از اقلیت‌های مذهبی جنوب ایران، عراق و سوریه هستند، در روز تولد حضرت یحیی (ع) اطفال تازه متولد شده نامگذاری، تعمید و تبرک می‌شوند.

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

تصاویر - مراسم غسل تعمید کودکان مندایی

منبع : فرارو