تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۷ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - لغزش زمین در محور چالوس و محور قدیمی کندوان روی پل زنگوله، بعد از گذشت حدود ۲۰ سال، بار دیگر خطرات این محور قدیمی را به متولیان آن گوشزدکرد، هر چند در طول سال‌های گذشته لغزش زمین، ریزش سنگ‌ها و سنگریزه‌ها به جاده و نبود گالری برای جدارۀ کوه‌هایی که امکان ریزش داشته‌اند، مهمترین مشکلات این جاده محسوب شده و حتی در مناطقی با کشته و زخمی نیز داشته است، اما به نظر می‌رسد نبود اعتبار تا کنون مهمترین دلیلی بوده که ایمن‌سازی این جاده را به عقب انداخته است. جدیدترین آسیب به این محور در پل زنگوله و به طول حدود ۶۰ متر به دلیل سرگردان بودن آب دچار لغزش شد ترک‌های بزرگی را در دل زمین ایجادکرد، اما تا امروز تنها کاری که برای آن شده، پر کردن ترک‌ها بوده است.

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

تصاویر - جاده چالوس؛ کهنسال و ناایمن

منبع : فرارو