تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

۱۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - درحالی میزان حجم انباشته‌های معدنی زغال سنگ البرز مرکزی در منطقه سوادکوه به چند میلیون تن می‌رسد که در شرایط فعلی بصورت رشته کوهی گا‌ها به ارتفاع بیش از۵۰ متر تجاوز نموده و ثرات نامطلوبی برمحیط زیست منطقه برجای گذاشته است.

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

تصاویر - سیاهی زغال بر سبزی سوادکوه

منبع : فرارو