تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - مراسم وداع با پیکر کونیکو یامامورا (سبا بابایی)، مادر شهید محمد بابایی در معراج الشهدای تهران برگزار شد. او تنها مادر شهید دفاع مقدس با اصالت ژاپنی بود.

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

تصاویر - وداع با پیکر کونیکو یامامورا

منبع : فرارو