تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - روزانه بین بیست تا سی جلسه دادرسی الکترونیک و به صورت ویدیو کنفرانس در اندرزگاه‌های بازداشتگاه اوین انجام می‌شود. متهمان و محکومان در طول زمان رسیدگی به پرونده می‌توانند از داخل زندان به صورت ویدیو کنفرانس با قاضی پرونده ارتباط برقرار می‌کنند. جلسات دادرسی الکترونیک باعث تسریع و تسهیل در خدمت رسانی بهتر به متهمان، رعایت حقوق شهروندی زندانیان و کاهش هزینه‌ها می‌شود. در سال گذشته دویست هزار جلسه دادرسی را به صورت کاملا غیر حضوری و الکترونیکی انجام شد.

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

تصاویر - جلسه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اوین

منبع : فرارو