تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۷ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - تعدادی از عشایر خراسان شمالی هر ساله در فصل تابستان به منطقه قره میدان در نزدیکی شهر آشخانه کوچ می‌کنند. آبرسانی به عشایر خراسان شمالی روزانه توسط چندین تانکر آب انجام می‌شود تا عشایر این ناحیه در طی زمانی که در منطقه آش‌خانه حضور دارند با مشکل کم آبی برای مصرف انسانی و دامی مواجه نشوند. شهر آش‌خانه مرکز شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی و در فاصله ۴۰ کیلومتری غرب بجنورد قرار دارد.

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

تصاویر - آب رسانی با تانکر به عشایر خراسان شمالی

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط