اخبار گوناگون در برخط
سپهر ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۵:۴۶
x ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱
این هزینه در مقابل هزینه هایی که در برخی از کشور ها انجام گرفته چیزی نیست.

على ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰
خدا پدرش را بیامرزد به اندازه یک صدم درصد روحانی هم خرج نکرده بیچاره تنها پتوی روحانی وتشک خاب باهزینه حمل ونقل توسط هواپیما چقدر بود حساب کنید