تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - با پایین رفتن سطح آب رودخانه راین به عنوان دومین رود بزرگ در اروپای مرکزی، حمل و نقل از طریق کشتی‌های باری سنگین در این آبراه با مشکل مواجه شده است. رود راین با ۱۳۲۰ کیلومتر درازا یکی از طویل‌ترین و مهم‌ترین رودهای اروپاست که با سرچشمه گرفتن از کوه‌های آلپ از کشورهای سوئیس، آلمان، فرانسه و هلند و لیختن شتاین و اتریش عبور می‌کند.

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

تصاویر - کاهش سطح رودخانه راین و ایجاد مشکل در کشتیرانی

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط