تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۱ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس عکس - شهرستان شهرضا که در جنوب استان اصفهان با داشتن باغ های گسترده انار یکی از قطب های تولید این محصول درکشور است. در این منطقه باوجود یک هزارو۸۰۰هکتار باغ، سالانه ۱۷تا ۱۸ هزارتن انار تولید می شده است، اما امسال هجوم کرم گلوگاه انار به باغات، زمینه ساز نگرانی باغداران شده است.

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

تصاویر - حمله آفت به باغات انار

منبع : فرارو

اخبار گوناگون در برخط